OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ-1

2007-01-30 21:12:00

            OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DEVRİ

         Osmanlı Devleti’nin en parlak devridir.İstanbul’un fethiyle başlar (1453) okullu Mehmet Paşa’nın vefatıyla son bulur (1579).

         Yükselme Devri Padişahları

         1-II.Mehmet (Fatih) (1451-1481)

         2-II.Bayezit (1481-1512)

         3-I.Selim (Yavuz) (1512-1520)

         4-I.Süleyman (Kanuni) (1520-1566)

         5-II.Selim (Sarı) (1566-1574)

         6-III.Murat (1574-1595)

         FATİH SULTAN MEHMET DEVRİ (1451-1481)

         1451’de II.Murat’ın vefatından sonra II.Mehmet Padişah oldu.İstanbul’u fethettikten sonra “Fatih” unvanını almıştır.

         Babası ona güçlü bir ordu,tecrübeli devlet adamları,Anadolu ve Rumeli’ye sağlamca yerleşmiş bir devlet bırakmıştı.Padişahlığını tebrike gelen elçileri iyi karşıladı.Babası zamanında Sırp ve Bizanslılarla yapılan anlaşmaları yeniledi.Macarlarla ateşkes imzaladı.Venediklilerle anlaştı.

         İlk seferini taht değişikliğinden yararlanmak isteyerek Osmanlı topraklarına saldıran Karaman oğulları üzerine yaptı.Ancak barış istemeleri üzerine barış yaparak geri döndü.

         İstanbul’un Fethinin Nedenleri

         1-İstanbul’un jeopolitik konumunun önemli olması

         2-Bizanssın,Osmanlı ordusunun Anadolu ve Rumeli’deki fetihlerinde geride tehdit oluşturmas

         3-İstanbul’un,Karadeniz ve Akdeniz ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle ekonomik önemi

         4-Bizanssın,Anadolu Türk siyasi birliğini tehdit etmesi

         5-Hz.Muhammed’in İstanbul’un fethine dair müjdesi

         6-Bizanssın Haçlıları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.

         7-Bizanssın şehzadeleri ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

         8-Bizanssın Avrupa’da yapılan fetihleri zorlaştırması

         Fetihten Önce Bizans İmparatorluğunun Durumu

         Bizans İmparatorluğu sadece İstanbul’da sıkışıp kalmış,parti ve mezhep mücadeleleriyle uğraşıyordu.Avrupa’dan destek sağlamak için imparator Konstantin,Ortodokslarla Katoliklerin birleşmesini savunuyordu.Ancak IV.Haçlı seferinde Avrupalıları iyi tanıyan Bizans halkı bu birleşmeye karşı çıkıyor  ve “İstanbul’da kardinal külahı görmektense ,Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz” diyorlardı.Karadan ve denizden kuşatılması gereken İstanbul’un konumu ve güçlü surları İmparatora cesaret veriyordu.Ayrıca suda bile yanan Rum ateşi (Grejuva) şimdiye kadar İstanbul’un alınamamasında etkili olmuştur.

         Ayrıca İmparator şehri savunmak için bir takım tedbirler aldı.Surları onarttı.Haliçin ağzını zincirle kapattı.Halkın büyük bir kısmını silahlandırdı.Diğer taraftan da Avrupa devletlerinden yardım istedi.

         İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

         1-Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.

         2-İstanbul’u denizden kuşatmak için 400 parçalık güçlü bir donanma hazırlandı.

         3-Edirne’de büyük kuşatma topları döktürüldü.

         4-İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kaleleri alındı.

         5-Surlara tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırıldı.

         İstanbul’un Fethi (Kuşatma 53 gün sürdü)

         Yapılan hazırlıklar yaklaşık 2 yıl sürdü.6 Nisan sabahı hem karadan hem denizden kuşatma başladı.Fatih,İmparatora elçi göndererek şehrin teslimini istedi.Ancak İmparator Konstantin surlara ve Avrupa’dan gelecek yardımlara güvenerek bunu kabul etmedi.Bunun üzerine 18 Nisan’da ilk hücum emri verildi.20 Nisan’da da ilk deniz Savaşı yapıldı.Bizans tarafından Haliç girişi zincirlerle kapatıldığı için donanma Haliç’e giremedi.Bunun üzerine 21/22 Nisan gecesi 72 gemi kızaklarla Haliç’e indirildi.

         Nihayet 29 Mayıs Salı günü İstanbul fethedildi.Surlara ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan şehit edildi.Ancak arkadan gelen kuvvetler surları aşarak İstanbul’a girmişlerdir.Halkın serbest olduğu ve mallarının güvence altında olduğu ilan edildi.

         İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

         1-Osmanlı Devleti İmparatorluk haline geldi.

         2-Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları Osmanlı Devleti’nin denetimine geçti.

         3-Boğazlar Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti.

         4-Osmanlı Devleti’nin yükselme devri başladı.

         5-İstanbul,Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.

         6-Türkler Balkanlarda daha güvenli yerleşme imkanına kavuştu.

         7-Türklerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri kolaylaştı.

         8-Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki engel ortadan kalktı.Toprak bütünlüğü sağlandı.

         9-II.Mehmet’e “Fatih” unvanı verildi.

         İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

         1-Ortaçağ kapandı;Yeniçağ başladı.

         2-1000 yıldan fazla hüküm süren Bizans İmparatorluğu sona erdi (1058)

         3-Fetihten sonra Avrupa’ya giden ilim adamları Rönesanssın başlamasında etkili oldular.

         4-İpek yolu Osmanlıların eline geçti.Bu durum Avrupalıları yeni yollar aramaya mecbur etti.Avrupa’da coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu.

         5-Topun güçlü surları yıktığı anlaşılınca Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) yıkıldı.Mutlak krallıklar tekrar güçlendi.

         6-Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkartma ümitleri kalmadı.Böylece Balkanlardaki Türk ilerleyişi kolaylaştı.

         7-Ortadoks patrikhanesi Osmanlı Devleti’nin koruyuculuğu altında varlığını devam ettirdi.

         Bununla Fatih:

         *Avrupa Hıristiyan birliğini bozmayı

         *Dünyaya İslam dininin hoşgörüsünü anlatmayı

         *Balkanlardaki fetihlerde Ortodoksların desteğini kazanmayı

         *Ortadoksları kontrol altına almayı amaçlamıştır.

FATİH SULTAN MEHMET’İN BATIDA FETHETTİĞİ YERLER

         1-Sırbistan    (1459)

         2-Mora         (1460)

         3-Eflak          (1462) Hakimiyete alındı.Kazıklı voyvoda.

         4-Boğdan      (1476) Hakimiyete alındı.

         5-Bosna        (1463)

         6-Hersek       (1465)

         7-Arnavutluk  (1478) İşkodra.

         FATİH SULTAN MEHMET’İN KARADENİZ KIYILARINDA FETHETTİĞİ YERLER

         1- Amasra (1459) Cenevizler.

         2-Sinop     (1461)İsfendiyaroğulları.

         3-Trabzon  (1461)Trabzon Rum İmparatorluğu.

         4-Kırım      (1477)Kırım Türkleri hakimiyete alındı.

         FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE ALINAN EGE ADALARI (TELSİM-B)

         1-İmroz (Gökçeada)

         2-Taşoz

         3-Semadirek

         4-Bozcaada

         5-Limni

         6-Midilli

         7-Eğriboz

         FATİH İLK TİCARİ AYRICALIKLARI KİME VERMİŞTİR

         Fatih tarafından 1479’da Venediklilere 16 yıl süren savaşlardan ve Akdeniz’de üstünlük kurulduktan sonra verilmiştir.

         AKKOYUNLU DEVLETİNİN HAKİMİYETE ALINMASI

         Fatih’in 1473 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ı Otlukbeli savaşında yenmesi üzerine.

        

         KARAMANOĞULLARINI HAKİMİYETE ALDI

3128
0
0
Yorum Yaz